Controlling narzedzia

oprawa exLiniowe oprawy oświetleniowe EX ATEX | GRUPA WOLFF

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej dużej firmie. Controlling zajmuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością ekonomiczną i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze popularniejsza wielkość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem mamy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w spółce, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma działać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej strukturze. Wymienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.