Kasa fiskalna rozporzadzenie

Zgodnie z uprawnieniem do kraju roku 2014 podmiot, którego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekraczała 20.000 zł rocznie, nie był przymuszony do ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Jak zamieniły się te przepisy? Czy kasa fiskalna w fabrykach gastronomicznych jest wskazana?

Od roku 2015 powyższe przepisy przestały mieć wykorzystanie do głów bawiących się prowadzeniem małych barów, domów z przygotowywaną żywnością oraz budek z „fast foodami”. W badaj obowiązujących przepisów prosta tegoż nie kieruje się również wobec podmiotów oferujących usługi związane z pożywieniem w dużych placówkach gastronomicznych. Chodzi tu również o te, które wyrażają nasze usługi sezonowo. Podobna forma stanowi w przypadku podmiotów bawiących się przygotowywaniem żywności dla zewnętrznych użytkowników. W stosunku ze zmianą przepisów w 2015 roku, na dobę dzisiejszy wszyscy podatnicy trudniący się usługami gastronomicznymi są bezwzględnie zobowiązani do korzystania kasy fiskalnej przy sprzedaży. W współczesnej form nie ma znaczenia wielkość lokalu, lub jest zatem absolutna restauracja, lub same mały bar, czy pracuje sezonowo czy cały rok. Stanowienia nie posiada też wysokość osiąganego dochodu. Na uwadze należy pamiętać fakt, że ustawodawca pomyślał o czasie na wprowadzenie takich walut w sfery gastronomicznej. Dlatego te kasę piszącą w domu gastronomicznym powinien było zawrzeć najpóźniej przed dniem 1 marca 2015 roku. Do ostatniego dnia kasa musiała istnieć teraz zafiskalizowana, zaprogramowana, chętna do produkcji, a dodatkowo zgłoszona do urzędu skarbowego.  Kasa powinna też pamiętać zainstalowane oprogramowanie dla gastronomii, z różnymi stawkami VAT dla materiałów z drugich kategorii.  Był to absolutny powód do zastosowania z 90% ulgi na zakup kasy rejestrującej.

http://bg.healthymode.eu/jinx-repellent-magic-formula-se-grizi-za-badesteto-si-blagodarenie-na-magiceskata-svest/

W wypadku świadczenia usług gastronomicznych, jeśli do 31 grudnia 2014 roku podatnik nie przekroczył limitu obrotów (20 000 zł), kasę fiskalną musiał wprowadzić najpóźniej w domowej praca 1 marca 2015 roku. Jednak, gdy podatnik prowadzący małą gastronomię przekroczył limit obrotów do rozwiązania z kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2015 roku, a nie w grudniu chociaż w listopadzie, to kwotę fiskalną musiał włożyć do 1 lutego 2015 roku. Na wycieczkę zasługuje również fakt obowiązku wprowadzania kas fiskalnych dla lokali gastronomicznych otwartych po 1 stycznia 2015 roku. Teraz w współczesnych terenach kasę rejestrującą należy wprowadzić w czasu 2 miesięcy wynosząc z końca miesiąca, w jakim stała wykonana pierwsza usługa gastronomiczna.