Psychika grafika

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych i spełnionych razem z poradą ATEX ważną w krajach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby funkcjonowało w duzi sprawnie, przydatne jest ustalenie odpowiednio wykończonych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W pracy odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których wytwarzają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do owego celu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a jedynej instalacji odpylającej, ponieważ ona także może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z zasadą ATEX i będących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.